Нимфея "Марлиака Рубра" -- Nymphaea Marliacea Rubra Punctata -- Нимфеи сортовые


Нимфея "Марлиака Рубра" - Nymphaea Marliacea Rubra Punctata


Нимфея "Марлиака Рубра" -- Nymphaea Marliacea Rubra Punctata

Размер цветка:

Цветение:

Глубина посадки:Наши проекты:ГК Авангард-Аква, 2018
+7 (495) 930-1025
Avangard Aqua