Нимфея "Марлиака Рубра" -- Nymphaea Marliacea Rubra Punctata -- Нимфеи сортовые

Нимфея "Марлиака Рубра" - Nymphaea Marliacea Rubra Punctata


Нимфея "Марлиака Рубра" -- Nymphaea Marliacea Rubra Punctata

Размер цветка:

Цветение:

Глубина посадки:Наши проекты:

Авангард-Аква в соцсетях:Avangard AquaAvangard Aqua